Ikke kast penger i do

Det er god samfunnsøkonomi i godt dovett!

Et velfungerende avløp er ingen selvfølge. Vannbransjen har det viktige samfunnsansvaret å sørge for en miljøforsvarlig og trygg transport av avløpsvannet fra forbruker til renseanlegget. Stadige driftsproblemer på grunn av søppel og fett i avløpet gjør den jobben unødvendig kostbar og utfordrende.

Hva er det som koster?

Pumpestopp: Hver pumpestopp krever minst en times arbeid for to personer. Det er helt vanlig med én til to pumpestopp i uken. Den aller vanligste årsaken til stoppene er engangskluter, q-tips, våtservietter og annet søppel.

Slitasje: Pumpene slites unødvendig av søppelet og deler må skiftes ut.

Ekstra strømutgifter: Fett som stivner i rørene gir dårligere flyt på avløpsvannet. Det blir tyngre jobb for pumpene og de må bruke mye mer strøm for å gjøre jobben.

Avløpsvann på avveier: Avløp-pumpenes oppgave er å pumpe avløpsvann videre på sin vei fra forbruker til renseanlegg. Når det stopper, er kan resultatet være oversvømmelser og kloakk på avveier, for eksempel inn i kjellere eller ut i naturen. Dette koster det å rydde opp i.

Dårligere flomsikring: I perioder med mye nedbør klarer ikke innsnevrede, tette avløpsrør å ta unna så mye som de egentlig er dimensjonert for, og flomskadene kan øke.

Høyere renovasjonsavgift: Kommunen må betale gjenvinningsstasjonene ekstra for å levere søppelet som fanges opp i avløpssystemene. Dette er søppel som forbruker allerede har betalt renovasjonsavgift for å få hentet hjemme hos seg.

Dårlig ressursøkonomi: Når søppelet sorteres riktig i husstandene resirkuleres ressursene på beste måte. Fett blir for eksempel til høyverdig biodisel, matrester blir god matjord og restavfallet ender ikke i naturen eller som marint søppel.

Utrivelig arbeidsforhold: Å rense ut andres søppel fra avløpssystemene er ingen hyggelig jobb for heltene som jobber i avløpsanleggene og som hver dag gjør en viktig miljøinnsats.

 

Gebyrer og framtidsutsikter

Når gebyrpengene brukes på å rydde søppel og fett i avløpssystemet går det på bekostning av løpende drift og vedlikehold. Befolkningsvekst, klimaendringene, strengere kvalitets- og sikkerhetskrav, samt behovet for å øke fornyelsestakten for det omfattende ledningsnettet er hovedårsakene til at gebyrnivået forventes å øke i årene fremover.
Vårt enkle tips til hver og én for å bidra til at gebyrpengene blir bruk samfunnsøkonomisk: Bæsj, tiss og dopapir er alt som skal i do – alt annet skal i søpla!

Les mer om kildesortering!

Søppel i avløpet koster tid og penger.

 

Her er det skikkelig fettavleiring på rørene, det er ikke mye plass igjen til avløpsvannet. 

Ikke kast penger i do

Søppel og fett som havner i avløpet koster tid og penger å rydde opp. Og renovasjonsavgiften betales dobbelt.

Les mer →

Dine rester blir festmåltid for rottene

Å kaste søppel og fett i do er en enkel utvei, men konsekvensene kan bli katastrofale. Bruker du ikke sunt dovett risikerer du kloakk i kjelleren, forurensning av naturen og rotter på besøk.

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!