Q-tips

Q-tips skal ikke i do!

Norge har gode toalettforhold, og avløpsvannet blir forsvarlig renset før det slippes ut i naturen. Det forutsetter at sanitæranleggene brukes som de skal. Brukes toalettene som avfallsbøtte fører dette til tette avløpsledninger, stopp i pumpestasjoner, oversvømmelser, økte rotteplager og forurensning av naturen.

Løsningen er enkel: Skaff en avfallsbøtte på badet og bruk den.

 

Q-tips’en er liten, men den skaper store problemer:

  1. Q-tips løser seg ikke opp, og fungerer som armering i rør og i pumpestasjoner. Dette fører til tette rør og pumpestopp.
  2. Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning. Ved perioder med økt nedbør øker faren for oversvømmelser i avløpsanlegg, da skaper søppelet endra større utfordringer.
  3. Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingene. De gjør en viktig miljøinnsats hver dag – du kan hjelpe dem!
  4. Q-tips som ender i vannet skylles etter hvert opp på strendene både langs kysten, vassdrag og i innsjøer. Under strandrydde-aksjoner plukkes det tusenvis av Q-tips – bruk søppelbøtta og stopp marin forsøpling.
  5. I avløpsanlegg kan Q-tips ende opp i slammet. Slammet er en ressurs til jordforbedring og gjødsel, vi ønsker ikke plastdeler i jorda.
  6. Q-tips og annet søppel i avløpet, og problemene det skaper, fører til store ekstra utgifter for vann- og avløpsavdelingene.

Lurer du på hvor du skal kaste avfallet? Sjekk ut RfD’s Kildesorteringsguide

 

Det er ikke tvil om at Q-tips ender i avløpet. Plastkannen er full av Q-tips som er samlet opp i en pumpestasjon (fra Nedre Romerike avløpsselskap IKS).

Q-tips

Løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene. I verste fall kan de ende opp i naturen.

Les mer →

Våt- servietter

Løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørene.

Les mer →

Fett

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!