Våt- servietter

Våtservietter skal ikke i do!

Det finnes ikke nedspylbare våtservietter eller engangskluter! Noen produsenter påstår det, men vår erfaring fra virkeligheten tilsier at de tar feil. Våtservietter og engangskluter løser seg ikke opp men klumper seg sammen til store baller.
Når sanitæranleggene brukes som de skal fungerer også avløpssystemene som de skal – det blir billigere og bedre drift av hele avløpssystemet og man unngår tette rør, oversvømmelse og forurensning i naturen.

Løsningen er enkel: Skaff en søppelbøtte på badet og bruk den. 

Våtservietter og andre «filler» tugger seg sammen og tett pumper.

En våtserviett virker kanskje uskyldig, men det blir fort mange og skaper store problemer:

  1. De klumper seg sammen som baller, gjerne med annet søppel og fett, og tetter rør og pumpestasjoner.
  2. Tette rør og pumpestasjoner fører til oversvømmelse og mulig forurensning. Ved perioder med økt nedbør øker faren for oversvømmelser i avløpsanlegg, da skaper søppelet endra større utfordringer.
  3. Tette avløpsanlegg gir utrivelige arbeidsforhold for heltene som jobber i avløpsavdelingene. De gjør en viktig miljøinnsats hver dag – du kan hjelpe dem!
  4. Når pumpestasjoner blir tette kan avløpet gå i overløp og ut i en resipient (bekk, elv, innsjø eller annen vannkilde). Er det søppel i avløpet skaper det forurensning i naturen.
  5. I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling.
  6. Våtservietter og annet søppel i avløpet, og problemene det skaper, fører til store ekstrautgifter for vann- og avløpsavdelingene.

Les mer om hvordan du skal sortere søppel og hva som skjer med søppelet: Kildesorteringsguiden

Q-tips

Løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene. I verste fall kan de ende opp i naturen.

Les mer →

Våt- servietter

Løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørene.

Les mer →

Fett

Fett fra matlaging som helles i vasken eller i do, stivner i rørene slik at de blir tette. Fett tiltrekker seg også rotter!

Les mer →

Vet du hva som skal i do?

Ta do-quizen her!